taurynka

23 teksty – auto­rem jest tauryn­ka.

Nadzieja nie umiera...za to dos­ko­nale zabija. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 września 2013, 09:34

Mój anioł ob­ra­ził się na mój smu­tek, od­szedł...za­miast po­cie­szyć... :( 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2013, 21:24

nie wys­tar­czy spłodzić dziec­ko, by stać się ojcem...
nie wys­tar­czy za­siać ziar­no, by stać się rolnikiem... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 grudnia 2012, 14:26

Dom, do które­go nie chce się wra­cać, to nie jest DOM. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 czerwca 2012, 21:06

człowieko­wi ciągle się wy­daje, że jeszcze ma czas...

(wy­kopa­ne z przy­pad­kiem usuniętych) 

myśl
zebrała 30 fiszek • 8 października 2011, 08:05

Tyl­ko we­soły człowiek może liczyć na to­warzys­two dru­giej oso­by, smut­ny mu­si zos­tać sam. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 30 stycznia 2011, 23:45

Niektóre ko­biety w miej­scu ser­ca mają kasę fiskalną. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 1 stycznia 2011, 20:58

kiedy tra­cisz chęć do życia, tra­cisz sa­mo życie, a je­dyne co czu­jesz, to stłumiony ból uciekających między pal­ca­mi lat... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 24 listopada 2010, 22:58

Podzieliłam swój ból na ra­ty...A one złośli­wie ani nie są mniej bo­les­ne, ani mniej do­kuczli­we i na­wet nie mi­jają szyb­ciej, za to dos­ko­nale przedłużają cierpienie.... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 9 listopada 2010, 09:44

cza­sem po­maga nam sa­ma świado­mość tyl­ko, że jest ktoś, kto chciałby nas wysłuchać 

myśl
zebrała 104 fiszki • 26 października 2010, 11:38
Zeszyty
  • wiersze... – ja po­myślałam, ktoś na­pisał

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność